Wartungsarbeiten >>Info<<

Liebe Kundinnen und Kunden,  
am 29.05.2024 werden wir Wartungsarbeiten an unserer Serverinfrastruktur durchführen. Unser Shop ist daher an diesem Tag in der Zeit von 10-13 Uhr nicht erreichbar.  
Vielen Dank für Ihr Verständnis!  
Ihr pack2go-Team
Meld je aan en verdien spaarpunten
  • Home
  • Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

pack2go, een project van PCG GmbH, neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. In deze verklaring staat welke persoonlijke gegevens wij van u nodig hebben, hoe we deze informatie verwerken en gebruiken.

1. Onderwerp van deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring is geldig voor alle diensten die onder het domein 'pack2go.de' worden aangeboden.

Deze privacyverklaring regelt uitsluitend hoe pack2go omgaat met uw persoonlijke gegevens, tenzij anders aangegeven. Indien u beroep doet op prestaties van derden, gelden uitsluitend de voorwaarden van privacybescherming van deze derden. pack2go controleert de voorwaarden van privacybescherming van derden niet.

2. Verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke instantie als bedoeld in de Duitse wet op de privacybescherming is PCG Advanced Packaging GmbH, Am Knühl 1, 39326 Hohe Börde / OT Hermsdorf.

Stuur bij vragen betreffende de privacybescherming een e-mail naar het adres info@pack2go.de. Onder dit adres kunt u ook altijd uw opgeslagen gegevens oproepen, wijzigen of wissen.

3. Verzamelen van gegevens
In principe kunt u ons internetaanbod oproepen zonder dat u ons persoonlijke gegevens meedeelt. Het staat u vrij te beslissen of u ons uw gegevens meedeelt.

Wanneer u via onze internetsite producten wilt kopen, zich wilt registreren of zich op onze nieuwsbrief wilt abonneren, is de aangifte van persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens betreffen uw naam, uw adres, uw e-mailadres en enkele persoonlijke gegevens die door PCG GmbH eventueel worden opgevraagd.

Bovendien worden sommige gegevens zoals bijv. IP-adres, browsertype en toegangstijden door uw computer automatisch aan ons overgedragen en op onze server opgeslagen. Het IP-adres is het wereldwijd geldige, eenduidige identificatienummer van uw computer en bestaat uit vier door punten gescheiden cijferblokken. Gewoonlijk zult u als privépersoon geen gelijk blijvend IP-adres gebruiken, aangezien u dat door uw provider slechts tijdelijk wordt toegewezen. Evenwel is bij statische IP-adressen via dit kenmerk in principe een eenduidige plaatsing van de gebruikersgegevens mogelijk. Afgezien van het vervolgen van ontoelaatbare toegangen op ons internetaanbod gebruiken we deze gegevens principieel niet persoonsgebonden, maar evalueren op geanonimiseerde basis welke van onze websites de voorkeur genieten, hoeveel toegangen er dagelijks plaatsvinden en dergelijke meer. Om aan ons internetaanbod een zo aangenaam mogelijke vorm te geven maken we net als veel andere ondernemingen ook gebruik van zgn. cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een opnieuw herkennen van de gebruiker mogelijk maken, zodat u zich niet elke keer opnieuw moet aanmelden. Deze cookies worden na uw bezoek aan onze websites meestal automatisch van uw harde schijf gewist. Andere cookies blijven op uw computer, zodat wij u bij een volgend bezoek herkennen. Wij gebruiken cookies om de frequentie van oproepen en de algemene navigatie van de sites te meten en te sturen. Natuurlijk kunt u ons internetaanbod in principe ook zonder cookies gebruiken. U kunt uw internetbrowser zo instellen dat cookies algemeen worden afgewezen.

We verzamelen, verwerken en gebruiken informatie en persoonlijke gegevens die u via onze website opgeeft of ons op andere wijze verstrekt.

Volgens de Duitse wet op de privacybescherming heeft u recht op gratis informatie over de van u opgeslagen gegevens en indien nodig recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

4. Gebruik van uw gegevens
We gebruiken uw persoonlijke gegevens om ons dienstverleningsaanbod aan te passen aan de behoeften en permanent te verbeteren.

PCG GmbH gebruikt uw persoonlijke informatie, zodat u contracten via onze internetshop kunt afsluiten en betalingen en bestellingen kunt afwikkelen. Bovendien worden uw gegevens gebruikt voor het afsluiten, uitvoeren en afwikkelen van uw gebruiksrecht met PCG GmbH. Wanneer u bent geabonneerd op onze e-mail-nieuwsbrief, gebruiken we uw gegevens om u regelmatig te informeren over producten, diensten en bepaalde gebeurtenissen die voor u van belang zouden kunnen zijn. Indien u deze e-mail-nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u deze altijd onder de rubriek 'Mijn account' afbestellen. Uw persoonlijke gegevens worden er ook voor gebruikt om derden in staat te stellen technische, logistieke en andere diensten in onze opdracht uit te voeren. Tot slot gebruiken we uw gegevens om misbruik van onze websites te voorkomen en onrechtmatige toegangen te volgen.

We slaan de tekst van de overeenkomst op en sturen u de bestelgegevens per e-mail toe. De Algemene voorwaarden kunt u altijd hier online bekijken. Uw eerdere bestellingen kunt u in Mijn account bekijken.

5. Doorgeven van gegevens
Informatie over onze klanten helpt ons om ons aanbod te optimaliseren. Het is echter geenszins onderdeel van ons bedrijf om klantinformatie te verkopen. We geven de door u ontvangen persoonlijke gegevens uitsluitend in de volgende omvang aan derden door:

Bovendien kan het gebeuren dat we andere ondernemingen en personen gelasten met het vervullen van bepaalde opgaven en diensten in onze naam. We gelasten onder meer dienstverleners met de analyse van het gebruik van ons internetaanbod en voor de afwikkeling van betalingen (creditcard, betaling door automatische afschrijving en verkoop op rekening). Deze dienstverleners hebben slechts toegang tot uw persoonlijke gegevens in de mate dat het voor het vervullen van hun taken nodig is. Deze dienstverleners zijn verplicht om uw persoonlijke gegevens volgens deze privacyverklaring en de vigerende wetten van privacybescherming te behandelen.

Voor het geval dat PCG GmbH, door PCG GmbH beheerde ondernemingen, afzonderlijke dochtermaatschappijen of bedrijfsonderdelen worden verkocht, wordt uw klantinformatie in het algemeen samen met het over te dragen gedeelte van de onderneming mee overgedragen. Het spreekt vanzelf dat uw gegevens ook in dit geval onderworpen zijn aan deze privacyverklaring en de vigerende wetten van privacybescherming.

6. Kredietwaardigheidcontrole en scoring
Bij levering vooraf, bijv. bij aankoop op rekening, zullen wij ter bescherming van onze belangen zo nodig informatie over kredietwaardigheid op basis van mathematisch-statistische methoden inwinnen bij [Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG, Gasstrasse 18, 22761 Hamburg]. Hiertoe verstrekken wij de voor de kredietwaardigheidcontrole benodigde persoonlijke gegevens aan [Bürgel Wirtschaftsinformationen GmbH & Co. KG] en gebruiken de verkregen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een weloverwogen beslissing ten aanzien van het afsluiten, uitvoeren of beëindigen van de overeenkomst. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die op basis van wetenschappelijk erkende, mathematisch-statistische methoden worden berekend en waarin onder andere adresgegevens zijn opgenomen. Met uw voor bescherming in aanmerking komende belangen wordt rekening gehouden conform de wettelijke bepalingen.

7. Verwijderen van gegevens
Zodra uw gegevens niet meer nodig zijn voor de voornoemde doelen inclusief de afrekening, worden deze verwijderd. Gegevens die om fiscaalrechtelijke redenen moeten worden bewaard, worden geblokkeerd. Deze gegevens zijn dan niet langer beschikbaar voor verder gebruik.

8. Wijziging van deze privacyverklaring
PCG GmbH behoudt het recht om deze privacyverklaring aan te passen bij toekomstige wijzigingen in het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

9. Google Analytics aanwijzingen
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics gebruikt zgn. 'Cookies', tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen waardoor het mogelijk is het gebruik van de website door u te analyseren. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgedragen naar een server van Google in Amerika en daar opgeslagen. In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google nochtans binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voordien verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in Amerika overgedragen en daar verkort. Google zal in opdracht van de exploitant deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om reports over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten voor de website-exploitant uit te voeren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt met behulp van een instelling in de software van uw browser het opslaan van cookies verhinderen. We wijzen er u nochtans op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen gebruiken.

Bovendien kunt u het registreren van de door het cookie gegenereerde gegevens die betrekking hebben op uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Betalingswijze

Verzendmethoden

Dit aanbod is enkel bedoeld voor horeca, handel, industrie, handwerk, overheidsinstanties en vrije beroepen. Particuliere aankopen zijn uitgesloten.
* Prijzen zijn excl. BTW en Verzending
** Op dit moment wordt de klantenservice alleen in het Engels en Duits aangeboden.

Go to top